Thông tin giao dịch

Người nhận

VO DINH ANH DUY
********801

Phương thức chuyển tiền