Thông tin giao dịch

Người nhận

Nguyễn Thành Tuyên
*******346

Phương thức chuyển tiền