Thông tin giao dịch

Người nhận

VÕ HOÀNG NHỰT
*******190

Phương thức chuyển tiền