Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN HOANG CHIEN
*******003

Phương thức chuyển tiền