Thông tin giao dịch

Người nhận

Shop Game 247
********703

Phương thức chuyển tiền