Thông tin giao dịch

Người nhận

HOANG MAI NHUNG
*******208

Phương thức chuyển tiền