Thông tin giao dịch

Người nhận

Đoàn Thị Loan
********142

Phương thức chuyển tiền