Thông tin giao dịch

Người nhận

Đặng Tuyết Trinh
*******655

Phương thức chuyển tiền