Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN QUANG HUY
*******811

Phương thức chuyển tiền