Thông tin giao dịch

Người nhận

LE THI THU PHUONG
********415

Phương thức chuyển tiền