Thông tin giao dịch

Người nhận

CAO NGỌC TOÀN
*******733

Phương thức chuyển tiền