Thông tin giao dịch

Người nhận

PHAM VU LINH
*******688

Phương thức chuyển tiền