Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN THI XUYEN
*******274

Phương thức chuyển tiền