Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN VIỆT HẢI
********369

Phương thức chuyển tiền