Thông tin giao dịch

Người nhận

PHẠM HOÀI THANH
*******182

Phương thức chuyển tiền