Thông tin giao dịch

Người nhận

VŨ TRUNG TRỰC
********984

Phương thức chuyển tiền