Thông tin giao dịch

Người nhận

LẠI ĐÌNH CƯỜNG
*******428

Phương thức chuyển tiền