Thông tin giao dịch

Người nhận

LÂM KIÊN
*******102

Phương thức chuyển tiền