Thông tin giao dịch

Người nhận

DƯƠNG PHƯỚC TRÀ MY
*******497

Phương thức chuyển tiền