Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN LY THAO NHI
*******537

Phương thức chuyển tiền