Thông tin giao dịch

Người nhận

Đỗ Kim Hoa
********221

Phương thức chuyển tiền