Thông tin giao dịch

Người nhận

LE CANH DUC
*******071

Phương thức chuyển tiền