Thông tin giao dịch

Người nhận

NGO NHUT TRUONG
*******576

Phương thức chuyển tiền