Thông tin giao dịch

Người nhận

NGÔ NAM NGUYÊN
*******205

Phương thức chuyển tiền