Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN LÊ ĐIỆP
*******479

Phương thức chuyển tiền