Thông tin giao dịch

Người nhận

LAM NGOC KHUONG
*******439

Phương thức chuyển tiền