Thông tin giao dịch

Người nhận

ĐỖ QUỐC VIỆT
*******594

Phương thức chuyển tiền