Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN HOANG MINH
********064

Phương thức chuyển tiền