Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN CHIẾN THẮNG
*******574

Phương thức chuyển tiền