Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN HÙNG TUẤN
*******997

Phương thức chuyển tiền