Thông tin giao dịch

Người nhận

LUC DUC THANH
*******830

Phương thức chuyển tiền