Thông tin giao dịch

Người nhận

THÁI THỊ LÊ PHƯƠNG
*******167

Phương thức chuyển tiền