Thông tin giao dịch

Người nhận

LE BANG GIANG
*******666

Phương thức chuyển tiền