Thông tin giao dịch

Người nhận

Ngô Anh Dũng
*******234

Phương thức chuyển tiền