Thông tin giao dịch

Người nhận

ĐẶNG VĂN KHÁNH
*******011

Phương thức chuyển tiền