Thông tin giao dịch

Người nhận

VO THAI AN
*******009

Phương thức chuyển tiền