Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN HUY TUNG
*******442

Phương thức chuyển tiền