Thông tin giao dịch

Người nhận

HỒ TẤN ĐẠT
*******668

Phương thức chuyển tiền