Thông tin giao dịch

Người nhận

ĐÀO XUÂN THỜI
*******280

Phương thức chuyển tiền