Thông tin giao dịch

Người nhận

HO DUC HIEU
*******025

Phương thức chuyển tiền