Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN THÁI HIỂN
*******649

Phương thức chuyển tiền