Thông tin giao dịch

Người nhận

VU VIET HAO
*******513

Phương thức chuyển tiền