Thông tin giao dịch

Người nhận

Nguyen Hoai Nam
*******042

Phương thức chuyển tiền