Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN PHI HÙNG
*******486

Phương thức chuyển tiền