Thông tin giao dịch

Người nhận

TRAN PHI LONG
********827

Phương thức chuyển tiền