Thông tin giao dịch

Người nhận

ĐỖ THÀNH LONG
********853

Phương thức chuyển tiền