Thông tin giao dịch

Người nhận

LƯƠNG VĂN HÀ
*******729

Phương thức chuyển tiền