Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN MANH CUONG
*******102

Phương thức chuyển tiền