Thông tin giao dịch

Người nhận

VÕ ĐÌNH TRÍ
********687

Phương thức chuyển tiền