Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN VĂN HÀO
*******718

Phương thức chuyển tiền